startti pienryhmävalmennus 

Yhteistreenit ulkona tiistaisin 2.6-7.7.2020 klo 18.00-19.00

Tuntuuko olo vetämättömältä etätöiden sekä karanteenien jäljiltä? Haluaisitko jo palavasti päästä taas liikkeelle, mutta et oikein tiedä miten tai mistä aloittaisit tai kynnys liikkeelle lähtöön on vain jo kasvanut liian suureksi? Tällöin tämä valmennus sopii sinulle. Ryhmän ja valmentajan tuella liikkelle lähtö sekä liikunnan jatkuvuus on helpompaa, todennäköisempää ja ennen kaikkea mukavampaa!

Tämän pienryhmän tavoitteena on startata liikunta tauon jälkeen, sekä tehdä siitä säännöllinen osa arjen rutiineja. Tavoitteena on liikunnan ja ravinnon kautta saada energiaa, keveyttä, voimaa sekä hyvää oloa arkeen.

Valmennuksessa harjoitellaan kaksi tehokasta lihaskuntoharjoitusta viikossa, joista toinen on yhteisharjoitus ulkona. Omatoimisen harjoituksen voit tehdä salilla tai kotona. Lisäksi viikko-ohjelma sisältää 1-2 omatoimista matalatehoisempaa aerobista harjoitusta viikkoon. Saat siis nousujohteisen rasvanpolttoa tukevan ja lihaskuntoa kehittävän harjoitusohjelman 6 viikon ajalle. Lisäksi saat ravintovinkit / peruspilarit hyvinvointia ja painonpudotusta tukevaan ravintoon!

Yhteistreenit on suunniteltu niin, että ne ovat skaalattavissa eri tasoisille harjoittelijoille. Eli kuntotason ei todellakaan tarvitse hioa kattoa aloittaessasi tämän ryhmän, vaan nimenomaan tämän kuuden viikon aikana jokainen kehittää itseään omaan lähtötasoonsa peilaten.

Mukaan mahtuu 6 nopeinta!

Sisältö:

 • 6 x 60min ohjattua yhteistreeniä ulkona  
 • Nousujohteinen harjoitusohjelma 6vk (salilla tai kotona)
 • Ravintovinkit
 • Kotimittaukset alussa ja lopussa
 • Ryhmän ja valmentajan tuki (esim. suljettu facebook ryhmä)

Hinta 149 / 6vk

Osallistujamäärä 4-6 henkilöä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmään sähköpostitse riku.tahkavuori@ole.fit tai alla olevalla lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.5.2020.

Valmentaja: 

Riku Tähkävuori

Fysiotreapeutti

Personal Trainer

 

Mitä on pienryhmävalmennus?

Pienryhmävalmennuksessa nimensä mukaisesti harjoitellaan ryhmässä, yleensä 4-8hlö. Tällöin valmennuksen hinta saadaan edullisemmaksi kuin henkilökohtaisessa valmennuksessa, mutta pienen ryhmäkoon ansiosta sinut huomioidaan myös yksilönä. Lisäksi parasta pienryhmäharjoittelussa on saman tavoitteen omaavien ryhmäläisten tuki matkalla kohti tavoitteitasi sekä myös tsemppi yksittäisissä harjoituksissa!

 

Ilmoittaudu mukaan pienryhmävalmennukseen

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.