Kansanedustaja Jari Ronkaisen fyysinen kunto on päässyt heikentymään ja paino nousemaan, kun toimenkuva vaihtui fyysisestä työstä kansanedustajaksi. Ronkainen haluaa muutoksen tilanteeseen ja 
hänelle räätälöitiin Fit Lahdessa Personal Trainer Mira Räsäsen johdolla kuntokuuri. Hyvä fyysinen kunto sekä oikeanlainen ravinto ovat tärkeitä tekijöitä myös henkisesti vaativassa työssä.   

Personal Trainer Mira Räsänen kannustaa työssään aina kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin: ”On tärkeää katsoa ihmistä kokonaisuutena, jotta saadaan aikaiseksi arjessa toteutettavissa oleva ohjelma hyvinvoinnin ja vireyden lisäämiseksi.”

Kansanedustaja Ronkaisen kuntokuuri aloitettiin keskustelulla, jossa selvitettiin lähtötilanne laajasti. Kartoituskeskusteluissa aiheina ovat Räsäsen mukaan esimerkiksi liikuntahistoria, ruokavalio, aktiivisuus, stressitaso, terveystilanne ja luonnollisesti tavoitteet, joihin asiakas tähtää.

Fit Lahti Personal Trainer -palvelut

 

Lähtötilanne

”Olen huomannut, että kunto on heikentynyt vuosien myötä. Tämä vaikuttaa suoraan omaan jaksamiseen. Kun on paljon ylipainoa, myös jalat ovat kovilla. Mieleeni on ollut iskostuneena ajatus siitä, että aikaa ei ole ollut liikunnalle. Kansanedustajan epäsäännöllisen työn takia myös ruokailutottumukseni ovat epäsäännöllisiä ja epäterveellisiä” toteaa Ronkainen.  

Ensimmäisellä tapaamisella tehtiin Ronkaiselle aerobista kuntoa, lihaskuntoa sekä liikkuvuutta mittaavat alkutestit, joilla selvitettiin lähtötaso laadittavan ohjelman pohjaksi. Nämä kaikki ovat oleellista tietoa Personal Trainerille, jotta harjoitteluohjelmasta saadaan toimiva juuri Ronkaiselle.

 
 

Kansanedustaja Ronkaisen alkutestit vahvistavat hänen omat tuntemuksensa. Tällä hetkellä erityisesti aerobinen kunto ja lihaskunto kaipaavat kohennusta. Personal Trainerilta tulee myös kehuja: ”Liikkuvuus on jopa yllättävän hyvällä tasolla ja Ronkainen vaikuttaa valmiilta sekä motivoituneelta elämäntapamuutokseen”.


Ensimmäisellä tapaamisella keskusteltiin myös ruokailutottumuksista. Ronkainen sai jo matkaansa muutamia vinkkejä kohti vireämpää olotilaa. Räsänen antoi Ronkaiselle tehtäväksi muutaman päivän ajan kirjata kaikki ateriat ylös, jotta päästään laatimaan tarkempi suositus päivän aikana nautittaviin aterioihin. Yleensä asiakkaan tuntemus sekä elintavoista että kehosta lisääntyy prosessin edetessä. ”On järkevämpää tehdä muutos kerrallaan kuin muuttaa kaikkea kerralla!”

 

Tavoitteet

Tärkeä osa ensimmäistä tapaamista olivat keskustelut, joissa selvitettiin kansanedustaja Ronkaisen omat tavoitteet.  ”Tavoitteenani olisi saada painoa pois ja lihaskunto parempaan jamaan. Tähtäimessä on oman jaksamisen parantaminen. Päivät kansanedustajana ovat pitkiä, joten jaksamista tarvitaan.”    

Räsänen muistuttaa, että tavoitteiden asettamisessa kannattaa olla maltillinen. ”Muutokset eivät välttämättä tapahdu nopeasti. Tämän vuoksi on järkevää asettaa myös välietappeja, jolloin omaa kehittymistä on palkitsevaa seurata.”  

 

Keskusteluiden pohjalta sekä seuraavalle viikolle sovitulla tapaamisella tehtyjen laitetestien pohjalta Personal Trainer Mira Räsänen suunnittelee harjoitteluohjelman, jota Ronkainen voi tehdä itsenäisesti. Itsenäisen harjoittelun lisäksi kuntokuuriin tulee sisältymään Personal Trainerin ohjauksessa tehtyjä tunteja, jotka sisältävät muun muassa toiminnallista harjoittelua sekä muuta liikkumista säännöllisesti. 

 

Mutkat matkan varrella

Tärkeää on tiedostaa etukäteen myöskin mahdolliset haasteet ja sudenkuopat, jotka voivat hidastaa kuntokuurin edistymistä. Näihinkin on mahdollista varautua etukäteen. Jari Ronkaisen kohdalla mutkan matkaan saattaa tuoda kansanedustajan työn luonne. ”Säännöllisen ruokailun sovittaminen epäsäännöllisiin työpäiviin tulee olemaan oma haasteensa. Myös ajan löytäminen aidosti liikunnalle tulee olemaan haasteellista. Ainoastaan vapaapäivinä treenaaminen ei yksin riitä, vaan harjoittelu pitää sovittaa jotenkin myös työpäivien yhteyteen.” Säännölliseen ruokailuun Ronkainen sai vinkkejä heti. Helpot ja nopeat välipalat pitävät nälän tunteen kurissa ja vireystason pitkin päivää hyvällä tasolla. 


Odotukset ovat korkealla 

Aloituskäynnin jälkeen Jari Ronkainen kyselee jo malttamattomana seuraavia askeleita Räsäseltä. Ronkainen toteaa, että odotukset ovat korkealla. ”Kun Personal Trainer on mukana potkimassa eteenpäin, niin luulen, että voin aidosti saada muutoksen aikaan. Uskon, että hänen roolinsa on merkittävä.” 

Personal Trainerin ohjauksessa treenaamisen aloittaminen on järkevää. Näin saadaan treenaaminen suhteutettua omaan tasoon ja tavoitteisiin sopivaksi. Lähtökohtaisesti tarkoituksena on aina tehdä pitkäkestoinen muutos. Seuraava askel Kansanedustajan kuntokuurissa on Räsäsen mukaan liikuntaan panostaminen. ”Liikunnasta tehdään säännöllistä ja ilman terveydellistä syytä suunniteltua liikuntaa ei jätetä väliin. 

Odotukset ovat myös Räsäsellä kovat. Tavoitteena on muuttaa perusasioista Ronkaisen arjessa: ”Pyrimme saamaan oikeat peruspilarit liikunnan ja ravinnon suhteen jäämään tavaksi. Säännöllisen liikunnan lisäksi huolehditaan siitä, että Ronkainen saa riittävästi energiaa oikeista lähteistä, jotta vireystaso nousee ja harjoittelu
sujuu.”  

Lue lisää Fit Lahden Personal Training -palveluista täältä.

 

 

 

 

 

 

Monipuolinen kuntokeskus

TUTUSTU VELOITUKSETTA

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.