Harjoitusohjelman laatiminen 

Kansanedustaja Jari Ronkainen on motivoitunut ja sitoutunut kuntokuuriin, se selvisi aloitustapaamisessa Personal Trainer Mira Räsäsen kanssa.  Hyvä niin, sillä sekä aerobinen kunto että lihaskunto ovat Räsäsen mukaan välttävällä tasolla. Liikkuvuus puolestaan oli jopa yllättävän hyvällä tasolla. 

Ronkainen odotti rajumpaa tuomioita, joten testien tulos oli tietyllä tapaa jopa positiivinen yllätys. ”Tiedossa on, että kunnossa riittää parannettavaa ja pelkäsin että sanomista tulee paljon enemmän.”

Fit Lahti PT opastaa venytyksiin ennen harjoittelua

Toisella ja kolmannella tapaamiskerralla päästiin jo treenaamisen makuun. Tavoitteena on kohentaa Ronkaisen kuntoa kokonaisvaltaisesti, ohjelmassa panostetaan sekä aerobisen kunnon että lihaskunnon parantamiseen. PT Räsäsen laatimassa aloitusohjelmassa käydään läpi kaikki isot lihasryhmät ja harjoitetaan sekä perusvoimaa että yleistä kuntoa. ”Ohjelma on sopivan haastava, mutta maltillinen koska on tarkoitus rakentaa pohjaa. Liikkeet ovat moninivelliikkeitä, jotka kuormittavat isoja lihasryhmiä eli toisin sanoen kokonaisvaltaisia perusliikkeitä.”

Personal Trainer Mira Räsäsen laatimaa kuntosaliohjelmaa Ronkainen voi käydä tekemässä jatkossa itsenäisesti. Räsänen käy laitteet läpi näyttäen itse liikkeet ja opastaen Ronkaista kiinnittämään huomioita oleellisiin seikkoihin ja liikeratoihin. ”Lavat yhteen, hengitä sisään ja ulos, kädet mahdollisimman suoraksi ilman lukitusta…” ohjeistaa Räsänen.  

Fit Lahti PT huolehtii kansanedustaja Ronkaisen tekniikasta


Vastukset ja toistomäärät

 Ensimmäisillä tapaamisilla käydään läpi myös harjoitusvastukset, jotta treenaaminen pääsee vauhtiin sopivalla tasolla. ”Minkä vuoksi juuri nämä toistomäärät?” tiedustelee Ronkainen. 

Personal Trainer Räsänen kertoo, miten toistomäärää vaihtamalla vaikutetaan siihen, miten harjoitus kuormittaa kehoa. ”Karkeasti kerrottuna lyhyet toistomäärät lisäävät lihasvoimaa, keskimittaiset kasvattavat lihasmassaa ja sopivat myös peruskunnon parahtamiseen. Pitkät toistomäärät harjoittavat lihaskestävyyttä.”
 
Ronkaiselle räätälöity harjoitus vaikuttaa molempiin.  Ronkaisen harjoitusreseptiin on määritelty alkuun 2-3 sarjaa kutakin liikettä. Ensimmäisillä kerroilla Personal Trainer toppuuttelee asiakastaan tekemään mieluummin kaksi sarjaa ja halutessaan vielä kolmannen. ”Ei kannata tehdä liikaa heti alkuun, ettei tule ylikuntoa ja into lopahda.” Sarjojen määrää lisätään salikäyntien karttuessa. 

”Jokaisen sarjan välissä minuutin tai puolentoista tauko” muistuttaa Räsänen. Näin saliohjelman jaksaa tehdä hyvillä tehoilla läpi. Maltti on siis valttia tässäkin. Ronkaiselle suunniteltu harjoitusohjelma vie aikaa hieman reilun tunnin. 

Ennen varsinaista treeniä Ronkainen haluaa vielä vahvistaa muutaman asian saliohjelmasta, jota hän on käynyt jo PT-tapaamisten välissä itsenäisesti toteuttamassa.  ”Käyn Personal Trainer -tunnin lisäksi laaditun kuntosaliohjelman ja vähintään yhden kävelylenkin viikoittain.”

 

Istuntokausi tuo omat haasteensa

Toistaiseksi ohjelman suorittaminen on onnistunut kohtalaisen hyvin. ”Ainoastaan yksi lenkki jäi väliin flunssan vuoksi. Jonkin verran aikatauluissa on joutunut joustamaan työkiireiden vuoksi, mutta viikoittaiset harjoitusmäärät on muuten tehty.”


Eduskunnan istuntokausi tuo oman haasteensa aikatauluihin ja työhön sisältyy lisäksi ulkomaanmatkoja, joissa päivän ohjelma on aikataulutettu aamusta iltaan. ”Nyt vasta toden teolla tullaan testaamaan miten harjoittelu sujuu työn ohessa.” Ronkainen on päättäväinen ja motivoitunut, sen huomaa siitä, että tulevia ulkomaan edustustehtäviä varten on jo suunnitelma olemassa: ”Onneksi useimmissa hotelleissakin on kuntosalit, joissa ohjelman voi käydä tekemässä aamulla ennen päivän tapaamisia.”  

 

 


 

Monipuolinen kuntokeskus

TUTUSTU VELOITUKSETTA

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.