Fysioterapian hoitomuodot

Manuaalinen fysioterapia

Manuaalinen fysioterapia sisältää erilaisia lihas- ja nivelkäsittelyjä, joilla pyritään tukemaan toimintakyvyn edistämistä asiakkaan aktiivisen harjoittelun lisäksi.

Manuaalisella terapialla pyritään vaikuttamaan kivun lisäksi aineenvaihduntaan parantavasti käyttäen erilaisia menetelmiä, kuten pehmytkudosten käsittelyä, nivelten mobilisointia ja stabilointia, vetohoitoja sekä avustettua terapeuttista harjoittelua. Manuaalista terapiaa tarvitaan esimerkiksi kipu- ja jäykkyystiloissa, jolloin tavoitteena on optimaalisen liikkumiskyvyn palauttaminen.

LPG-hoito avuksi turvotukseen ja kipuun

LPG on monipuolinen hoitomuoto erilaisten kipu- ja jännitystilojen sekä aineenvaihdunnan ja nestekierron parantamiseen. LPG-hoidon on myös todettu edistävän vammojen paranemisprosessia sekä rentouttavan kehoa kokonaisvaltaisesti.

Hoitomenetelmä perustuu alipaineen ja motorisoitujen rullien aiheuttaman kudosstimulaation yhteisvaikutukseen. LPG:tä käytetään laajalti erilaisiin vaivoihin fysioterapiassa muiden menetelmien tukena. Lisäksi laitetta käytetään erilaisissa kosmeettisissa hoidoissa muun muassa selluliitin ja rasvakudoksen muokkaamiseen.

LPG-hoidolla pyritään:
• Kiihdyttämään aineenvaihduntaa ja lymfanestekiertoa, vähentämään turvotusta
• Helpottamaan erilaisia särky- ja kiputiloja
• Lievittämään lihasten ja lihaskalvojen jännitystä
• Tehostamaan palautumista urheilusuorituksista
• Parantamaan nivelten liikkuvuutta
• Hoitamaan arpikudosta ja sen aiheuttamaa kiristystä iholla
• Muokkaamaan rasvakudosta ja silottamaan selluliittia

Fysioterapialähetteellä voit tulla myös LPG-hoitoon ja saada KELA-korvausta, mikäli hoito on annettu fysioterapian yhteydessä.

Lue lisää LPG-terapiasta >

Kipuhoidot TNS & Ultraääni sekä kylmä- ja lämpöhoidot

Manuaalisen terapian ja aktiivisen harjoittelun tukena fysioterapiassa voidaan käyttää fysikaalisia hoitomuotoja kivun ja toimintakyvyn parantamiseen. Kipuhoidoilla pyritään tilanteestasi riippuen rentouttamaan kudoksia, lisäämään aineenvaihduntaa sekä lisäämään liikkuvuutta.

TNS eli sähkökipuhoito on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa akuuteissa ja kroonisissa lihas- ja nivelperäisissä kiputiloissa. Ultraääni tuottaa syvälämpöä, joka edistää verenkiertoa, pehmittää hoidettavaa kudosta sekä hoitaa turvotusta ja tulehdusta.

 

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on yksi monista fysioterapiassa käytettävistä menetelmistä, jolla voidaan vaikuttaa muun muassa kipuaistimukseen. Kinesioteippi on elastista, joustavaa materiaalia, joka oikein käytettynä stimuloi tuntoaistia vähentäen kipua ja lisäten asento- ja liiketuntoa. Lisäksi erilaisilla teippauksilla voidaan ohjata kehon tai raajan käyttöä optimaalisemmaksi sekä vaikuttaa lihaskireyksiin.

Kinesioteippaus vaikuttaa pehmytkudosten asentoon ja teipin venytystä säätelemällä ihonalaiselle kudokselle tehdään ikään kuin lisää tilaa liikkua. Tällöin verenkierto kohdealueella vilkastuu ja tarvittaessa teippauksella saadaan aikaan lymfaattista vaikutusta turvotuksen vähentämiseksi.
Yleisiä vaivoja joihin kinesioteippausta voidaan käyttää ovat muun muassa paikalliset kiputilat (esim. SI-nivel), lihasvenähdykset, nivelen asennon ohjaaminen ja vammasta tai leikkauksesta johtuva turvotus. Teippaus kestää suihkun ja saunomisen, joten sitä voidaan pitää kerrallaan parikin viikkoa.

Parafiinihoito

Parafiinihoito on miellyttävä lämpöhoito, joka sopii esim. nivelrikon aiheuttaman kivun hoitoon tai käsillään raskasta työtä tekeville. Parafiiniöljy kosteuttaa ja pehmentää ihoa tehokkaasti.

 

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.