Lantion ja lonkan seudun vaivat

Lantion ja lonkan seudun kivut ovat yleisiä niin työikäisillä, ikääntyneillä kuin myös nuorilla aktiiviurheilijoillakin. Vaivan taustalla voi olla yksipuolisesta rasituksesta seurannut ylikuormitus, trauma tai ikääntymiseen liittyvät degeneratiiviset muutokset. Alle on koottu yleisimpiä vaivoja lonkan ja lantion seudun alueella, joiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn saat apua fysioterapeuteiltamme.

Piriformis syndrooma

Päärynänmuotoisen lihaksen (n. Piriformis) kireys tai heikentynyt jousto voi aiheuttaa lonkkahermon pinnetilan, josta seuraa kipua pakaran keskiosassa ja säteilyä reiden takaosaan. Piriformis syndrooman taustalla ovat usein heikot pakara- ja reiden lähentäjälihakset tai virheet askellus- ja juoksutekniikassa. Tällöin lihasten kuormitus ei ole optimaalista ja piriformiksen ärsytystila voi johtaa pitkittyneeseenkin kipuun. Vaivan hoidossa liikkeelle voi lähteä venyttelyn lisäksi manuaalisen käsittelyn ja lämpöhoidon avulla. Oireiden helpottaessa pakaraa vahvistavat harjoitteet ja opastus oikeaoppiseen tekniikkaan vähentävät oireiden palaamisen riskiä.

Snapping hip -syndrooma

Napsuva lonkkanivel on tyypillisesti kivuton ja harmiton, mutta epämukava vaiva, joka johtuu jonkin lihaksen jänteen kulkemisesta luisen ulokkeen yli lonkkanivelen ojennus-koukistusliikkeessä. Lonkan ulkosyrjällä esiintyvä napsahdus johtuu usein kireän suoliluu-säärisiteen (IT-kalvo) tai ison pakaralihaksen jänteen kulkiessa reisiluun ison sarvennoisen ylitse. Lonkkanivelen sisäsyrjässä tuntuva napsahdus voi aiheutua lanne-suoliluulihaksen jänteen liikkeestä iliotopectinaalisen linjan yli tai joskus lonkkanivelen rustovauriosta johtuen. Kivulias snapping hip voi pitkittyessään johtaa jänteen tai limapussin tulehdukseen. Tulehdusta hoitaessa tulee aina keskeyttää oireita provosoiva harjoittelu, jonka lisäksi tulehdusta lievittämään voi käyttää tulehduskipulääkettä sekä kylmää. Tulehduksen laannuttua tulee kiinnittää huomio lonkan alueen liikkuvuusharjoitteluun, tämän alueen lihasten vahvistukseen sekä lihastasapainon varmistamiseen. Harjoittelussa tärkeää on myös riittävän lämmittelyn takaaminen ennen rankempaa suoritusta.

Reisiluun sarvennoisen limapussin tulehdus

Bursiitti, eli reisiluun sarvennoisen limapussin tulehdus johtuu useista tekijöistä, jotka aiheuttavat limapussin ärsytystä. Tulehduksen taustalla voi olla lihasten ylikuormitustila, jota esiintyy etenkin juoksulajeissa, ulkoinen isku tai kireä suoliluu-sääriside (IT-kalvo) joka aiheuttaa hankausta bursaan. Bursiitti aiheuttaa kipua lonkan ojennus-koukistusliikkeessä, kosketusarkuutta sekä lihasvoiman vähentymisen tunnetta. Alkuvaiheen hoidossa tärkeää on vähentää kipua provosoivaa rasitusta ja keskittyä tulehduksen ja kivun hoitoon.

Lonkankoukistajan venähdys

Lonkankoukistajan venähdykseen johtaa tyypillisesti lihasten jatkuva rasitus ilman riittävää palautumista ja ylikuormitus, josta seuraa mikrovaurioita lihakseen. Pienet repeämät voivat johtaa vakavampiin vammoihin, mikäli vaivaa ei hoideta ja riittävää palautumista taata. Venähdyksen taustalla voi olla esimerkiksi virheellinen juoksutekniikka tai riittämätön lämmittely ennen harjoittelua, joka sisältää ääriliikkeitä lonkan ojennukseen. Venähdyksen hoidossa repeämille täytyy antaa aikaa parantua, ennen kuin harjoittelu aloitetaan uudestaan. Harjoitteluun tulisi sisällyttää lonkan koukistajien, alaselän ja reiden alueen lihasten liikkuvuusharjoittelua sekä ja lihashuoltoa. Lisäksi keskivartalon, lonkan ja alaraajojen voimaharjoittelulla voidaan ehkäistä uusia venähdyksiä, kun harjoitteet suoritetaan oikein ja palautumisesta huolehditaan.

Reisiluun kaulan murtuma

Reisiluun kaulan murtumaan johtaa usein voimakas ulkoinen isku, kuten kaatuminen tai muu kontaktitilanne ja se oireilee erittäin voimakkaana kipuna ja turvotuksena, joiden lisäksi alueelle voi muodostua mustelma. Murtumat jaetaan tyyppinsä mukaan umpimurtumiin, avomurtumiin, pirstaleisiin murtumiin, patologisiin murtumiin sekä rasitusmurtumiin. Jokaisessa murtumatapauksessa on hakeuduttava lääkäriin, jotta vakavammilta komplikaatioilta vältytään. Murtumien kuntoutuksessa, joka voi kestää jopa 9 kuukautta, pääpainona on liikkuvuuden ylläpito sekä tukilihasten ja voiman harjoittaminen fysioterapeutin ohjeistuksella.

Nivelrikko

Lonkan nivelrikolle altistavat ikääntymisestä johtuvat degeneratiiviset muutokset, ylipaino, nivelvammat ja raskas kuormitus lonkkanivelelle. Nivelrikossa nivelen rusto alkaa häviämään luun pinnalta aiheuttaen jomottavaa kipua reiden etupinnalle nivustaipeen alapuolelle. Kivun lisäksi oireina on usein myös lonkan aamujäykkyyttä, liikerajoitusta sekä yösärkyä. Nivelrikosta kärsiville sopivia liikuntalajeja ovat muun muassa uinti, vesijuoksu ja pyöräily, koska näissä lajeissa nivelille ei kohdistu suurta kuormitusta tai tärähtelyä, joka usein provosoi kipua. Lisäksi nivelten liikkuvuusharjoittelusta sekä lihasvoiman kehittämisestä on hyötyä toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Lonkan alueen vaivoista kärsiessäsi käänny rohkeasti fysioterapeuttiemme puoleen. Liikkuvuus- ja voimaharjoittelu oiken tehtynä ja annosteltuna ovat toimivimpia keinoja eri vaivojen kuntoutuksessa sekä uusien ennaltaehkäisyssä. Lisäksi kivun ja liikkuvuuden hoitoon saadaan usein helpotusta erilaisten hoitomenetelmien kuten sähkö-, ultraääni- ja LPG-hoitojen sekä manuaalisen käsittelyn avulla.

 

Lähteet:

Pohjolainen, T. 2016. Lonkan nivelrikko. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01072

Walker, B. 2014. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-Kustannus Oy.

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.