Niska- ja hartiaseudun vaivat

Niska-hartiaseudun vaivat ovat yleisiä niin naisten kuin miesten sekä kaiken ikäisten keskuudessa. Liika lihasten kuormitus, huonot asentotottumukset sekä heikko lihasvoima ovat usein kipujen taustalla, ja näihin riskitekijöihin puuttumalla voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä niska- ja hartiaseudun lihaskireyksistä johtuvia kipuja. Lisäksi niska-hartiaseudun vaivojen taustalla voi olla yksilöstä riippumattomia tekijöitä, kuten onnettomuudesta seurannut vaurio kaularangan rakenteissa tai ikääntymisestä johtuva kuluma. Tällöin tärkeää on keskittyä kivun hoitoon sekä liikkuvuuden ylläpitoon uusien vaivojen ennaltaehkäisyn lomassa. Alle on koottu muutamia yleisimpiä niska- ja hartiaseudun alueen vaivoja, joiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn saat apua fysioterapeuteiltamme.

 

Niskan alueen lihaskipu

Niskan ja hartiaseudun lihaskipu voi olla lähtöisin jatkuvasta asentoperäisestä rasituksesta, joka kuormittaa kaula- ja rintarankaa. Lihakset voivat kipeytyä esimerkiksi toistuvan ja pitkäkestoisen näyttöpäätetyöskentelyn johdosta, mikäli työskentelyasento ei ole ergonominen ja jos tauotus työskentelystä jää liian vähäiseksi. Työskentely, joka vaatii käsillä tekemistä ja niiden kannattelua vartalon edessä, johtaa helposti olkapäidenn eteen työntymiseen ja rintarangan pyöristymiseen ja näin ollen aiheuttaa liiallista rasitusta selän ja niskan lihaksille.

Kipu voi alkaa myös äkillisen pään kiertoliikkeen seurauksena, joka saattaa johtaa lihasspasmiin, eli lihasten voimakkaaseen supistumiseen. Tästä seuraa usein myös selvä liikerajoitus ja kipu voi säteillä yläraajaan tai aiheuttaa päänsärkyä. Niskan lihaskipuihin voidaan käyttää lämpöhoitoa sekä manuaalista käsittelyä, mutta myös niska-hartiaseudun lihasvoimaharjoittelusta on huomattavaa hyötyä kivun hoidossa sekä uusien kiputilojen ennaltaehkäisyssä.

 

Jännityspäänsärky

Niska-hartiaseudun lihasten jännitys sekä henkinen stressi ovat useimmiten syynä jännityspäänsäryn taustalla. Tyypillisesti särky pahenee iltaa kohti tuntuen puristavana särkynä päälaella, ohimoilla tai takaraivolla. Oireisiin lukeutuvat myös huimaus kävellessä, pahoinvointi ja käsien puutuminen yöllä sekä päänahan kosketusarkuus. Jännityspäänsäryn hoitoon voi lyhytaikaisesti käyttää kipulääkettä, mutta parempi vaihtoehto on turvautua hoitomenetelmiin, joissa aktiivisella tekemisellä ennaltaehkäistään ja hoidetaan särkyoiretta. Usein raitis ulkoilma ja liikunta hellittävät särkyä, joiden lisäksi niska-hartiaseudun hieronnasta ja fysioterapiasta on myöskin hyötyä. Särkyjen pitkittyessä kannattaa selvittää mahdolliset purenta- ja silmän taittoviat, jotka myöskin saattavat olla oireiden taustalla.

 

Kaularangan kulumat

Kaularangassa esiintyvät välilevyjen madaltuminen, nikamien rappeutuminen ja hermojuuriaukkojen ahtautuminen sekä nivelten välisen liikkuvuuden vähentyminen ovat iän tuomia kulumamuutoksia, jotka aiheuttavat liikerajoitusta, särkyä ja mahdollisesti oireita yläraajaan puutumisena tai kipuna. Kulumien aiheuttamien oireiden hoidossa hyötyä on työasennon ergonomisuuden varmistamisesta sekä kaulan, niskan ja hartiaseudun lihasten jumppaamisesta. Lisäksi oireisiin kuuluvaa lihasjännitystä voidaan lievittää manuaalisilla käsittelyillä ja lämpöhoidolla.

 

Niskan retkahdusvamma (whiplash)

Piiskaniskuvamma, eli whiplash aiheutuu äkillisestä niskan taivutuksesta eteen ja/tai taakse. Kova törmäys, esimerkiksi auto-onnettomuus voi saada vamman aikaan. Usein niskan kipu alkaa vasta tuntien kuluttua vamman syntymisen jälkeen ja lisäoireina saattaa esiintyä päänsärkyä sekä kipua rintarangan alueella. Retkahdusvamman yhteydessä mahdollisia ovat myös vauriot välilevyissä, nivelsiteissä, lihaksissa ja hermojuurissa. Tämän vuoksi lääkärikäynti on aina tarpeen epäiltäessä whiplash-vammaa. Useimmiten niskan retkahdusvamma paranee itsestään, mutta joissain tapauksissa kiputila voi kroonistua. Tärkeää vamman satuttua on pitää yllä niskan liikkuvuuksia ja tarkkailla ilmeneekö muita oireita, jotka vaatisivat tarkempaa hoitoa.

 

Niska-hartiaseudun vaivoissa tulee kiinnittää huomiota oireisiin, niiden kestoon ja omatoimisen hoidon vaikuttavuuteen. Jos niskakipujen taustalla on esimerkiksi kaatumisesta seurannut vamma tai jos kipu säteilee yläraajoihin, on syytä hakeutua lääkäriin tutkimuksiin. Lisäksi kivun nopea pahentuminen ja yläraajojen lihasvoiman heikentyminen äkkinäisesti ovat hälytysmerkkejä, joiden vuoksi vaivan syy on tarpeen selvittää tarkemmin. Kun kivun syy on tiedossa, voidaan keskittyä oireiden lievittämiseen ja fysioterapeutin ohjeistuksella harjoittaa niska-hartiaseudun lihasten voimaa. Meiltä saat apua kivun lievittämiseen manuaalisen käsittelyn, lämpöhoidon sekä sähkö- ja LPG-hoidon muodossa. Lisäksi fysioterapeuttimme ohjeistavat Sinut omatoimiseen harjoitteluun ja neuvovat, miten voit ennaltaehkäistä kivun uusiutumista.

 

 

 

Lähteet:

Atula, S. 2015. Jännityspäänsärky. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00024

 Saarelma, O. 2016. Kaularangan sairaudet. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00272

 Saarelma, O. 2016. Niskakipu. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00310

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.