Nivelrikko

Nivelrikko eli artroosi tai osteoartriitti on yleisin nivelsairaus, joka aiheuttaa nivelissä kipua ja jäykkyyttä heikentäen toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Sairauden tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta tyypillisesti taustalla on ikääntymisen lisäksi ylipainoa, raskasta ruumiillista työtä tai aiempia nivelvammoja sekä perinnöllisyystekijöitä.

Nivelrikossa nivelrusto alkaa hävitä aiheuttaen niveltulehdusta ja muutoksia myös luukudoksessa. Vaurioitunut rusto ei uusiudu ja nivelraon kaventuessa alkaa esiintyä jomottavaa kipua, joka on pahinta liikkeelle lähtiessä ja helpottaa levossa. Lisäksi nivelten liikeradat alkavat rajoittua ja niissä saattaa esiintyä nähtäviä rakenteellisia muutoksia. Oireet voivat esiintyä miltei missä vain, mutta yleisimpiä nivelrikon uhreja ovat isovarpaan tyvinivelet, sormien kärkinivelet ja selkärangan nivelet. Lonkan ja polven nivelrikko aiheuttavat suurimmat haitat toimintakyvyssä ja niiden hoito on myös taloudellisesti suurinta. Nivelrikko on etenevä sairaus eikä sitä voida parantaa, mutta sen oireita on mahdollista helpottaa. Tärkeää hoidossa on keskittyä nivelten liikkuvuuksien ja lihasvoiman ylläpitoon sekä kivun lievitykseen.

Liikunnan tulisi olla säännöllistä ja jatkuvaa, jotta sen hyödyt näkyisivät käytännön toimintakyvyssä. Nivelrikosta kärsivälle sopivia liikuntalajeja ovat yleensä vesiliikunta, kävely, pyöräily ja lihasvoimaharjoittelu. Nivelten kuormitusta ei tulisi välttää, mutta oireita provosoivaa iskutyyppistä liikuntaa kannattaa vähentää, jotta kipu ja turvotus eivät lisäänny.

Kivun ja turvotuksen lievitykseen voidaan aktiivisen harjoittelun lisäksi käyttää apuna TNS-, ultraääni- ja kylmähoitoa. Lisäksi lääkehoito kuuluu monen nivelrikosta kärsivän listalle ja liikkumisen apuna käytetään keppiä, kyynärsauvoja tai rollaattoria. Mikäli nivelrikko on pitkälle edennyt ja aiheuttaa selvästi arjen toimintakykyä vaikeuttavia oireita, on tekonivelleikkaus mahdollinen. Tekonivelleikkauksen jälkeen tärkeää on edelleen keskittyä liikeratojen ylläpitoon ja lihasvoiman lisäämiseen, jotta optimaalinen toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään.

Fysioterapeuttimme neuvovat Sinua mielellään omatoimiseen harjoitteluun ja tarjoavat erilaisia hoitomuotoja oireiden helpottamiseen!

 

 

 

Lähteet:

Arokoski, J. 2012. Polvi- ja lonkkanivelrikko (artroosi). Käypä hoito. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00064

Reumaliitto. 2016. Nivelrikko. https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumataudit/nivelrikko

Suomen Nivelyhdistys. 2014. Nivelrikon oireet ja diagnoosi. http://www.nivelopas.fi/oireetjadiagnoosi.html

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.