Olkapään vaivat

Olkanivel on yksi kehon liikkuvimmista nivelistä ja siksi sen vamma-alttius on myös suuri. Olkapään ja hartiarenkaan alueeseen katsotaan lähteestä riippuen kuuluvan useampi nivel, joista keskeisimmän ovat juurikin olkanivel sekä olkalisäke-solisluunivel ja rintalasta-solisluunivel. Tällä alueella niveliä stabiloivat useat nivelsiteet sekä lihakset, joihin useimmat vammat kohdistuvat. Alle on koottu muutamia yleisimpiä olkapään alueen vaivoja, joiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn saat apua fysioterapeuteiltamme.

 

Murtumat

Olkapään alueella murtumia esiintyy useimmiten solisluussa ja joskus myös olkaluussa. Yleensä murtumaan johtaa yllättävä isku tai kaatuminen yläraajan varaan ja nämä vammat vaativat aina lääkärissä käyntiä, jotta luonnollinen paraneminen saadaan taattua. Paranemisen edetessä on tärkeää huolehtia nivelten liikkuvuudesta ja lihasten vahvistamisesta fysioterapeutin ohjeistuksen mukaisesti.

 

Sijoiltaanmeno eli luksaatio

Kova isku, kaatuminen tai voimakas olkapään kiertyminen voivat johtaa olkapään sijoiltaanmenoon, joka tarkoittaa olkaluun pään irtoamista lapaluun nivelkuopasta. Useimmissa tapauksissa olkaluun pää siirtyy eteen- ja alaspäin vaurioittaen nivelkapselia, nivelsiteitä ja nivelkuopan rustorengasta. Vamman tapahduttua on käytävä lääkärissä, jotta olkaluu saadaan asetettua paikalleen ja muiden komplikaatioiden mahdollisuus saadaan poistettua. Kuntoutuksen alussa olkapää pidetään useamman viikon ajan tuettuna, jonka jälkeen aloitetaan aktiivinen liikeharjoittelu ja lihasten vahvistaminen. Sijoiltaanmeno lisää uudelleen vammautumisen riskiä, joten olkapään kuntoutuksesta huolehtiminen on erittäin tärkeää.

 

AC-nivelen repeämä

Yksi yleisimpiä olkapään alueen vammoja on olkalisäke-solisluunivelen, eli AC-nivelen repeämä, joka syntyy usein heitto- ja kontaktilajien sekä voimaharjoittelun yhteydessä. Vamman syntymiseen vaikuttavat myös nivelen rappeumamuutokset, joten ikä lisää riskiä vammautumiselle. Kuntoutuksessa ja ennaltaehkäisyssä keskitytään olkapään stabiloivien lihasten vahvistamiseen ja liikkuvuusharjoitteluun ja usein AC-nivelen vammat paranevat hyvin ja suhteellisen nopeasti.

 

Jännevaivat

Jännevaurioiden ja -tulehduksien taustalla on usein ylikuormitus tai yläraajan varaan kaatumisesta seurannut äkillinen kontakti. Monet urheilulajit, joissa esiintyy yläraajan liikettä olan yli altistavat kiertäjäkalvosimen jännetulehduksille, mutta myös degeneratiiviset muutokset heikentävät jänteiden vetolujuutta lisäten riskiä jännevaurioille. Hauiksen jänteen tulehdus syntyy usein pinneoireyhtymän seurauksena tai kun harjoittelun tehoa ja määrää lisätään äkillisesti. Toistuva liian suuri kuormitus ja harjoittelun yksipuolisuus ovat suurimpia jännetulehdusten riskitekijöitä. Kaikkien lihas- ja jännetulehdusten kohdalla tulisi aina keskeyttää ärsytyksen aiheuttama harjoittelu ja keskittyä kivun ja tulehduksen hoitoon. Tämän jälkeen fysioterapeutti voi ohjeistaa oikeiden suoritustekniikoiden saavuttamisessa ja tukilihasten harjoittamisessa.

 

Bursiitti

Bursiitti, eli olkapään limapussin tulehdus johtuu useista tekijöistä, jotka ahtauttavat olkalisäkkeen alaista tilaa, ja liittyy usein johonkin toiseen vammaan, kuten pinneoireyhtymään tai kiertäjäkalvosimen repeämään. Ylirasitus, voimakas kontakti tai paikallinen tulehdus voivat myös olla bursiitin taustalla ja usein vaivasta seuraa kivun lisäksi liikerajoitusta sekä lihasvoiman heikkoutta. Alkuvaiheen hoidossa tärkeää on vähentää olkanivelen kuormitusta ja keskittyä tulehduksen ja kivun hoitoon.

 

Olkapään vaivoissa fysioterapiasta, oikeanlaisesta voimaharjoittelusta ja kinesioteippauksesta on usein selvää hyötyä paranemisen nopeuttamisessa ja uusien vammojen ennaltaehkäisyssä. Terapeuttinen harjoittelu fysioterapeutin ohjeistuksella sisältää yleensä asentotuntoa parantavia harjoitteita, olkapäätä stabiloivien lihasten vahvistamista sekä voima- ja liikkuvuusharjoittelua. Lisäksi kivun ja liikkuvuuden hoitoon saadaan usein helpotusta erilaisten hoitomenetelmien kuten sähkö-, ultraääni- ja LPG-hoitojen sekä manuaalisen käsittelyn avulla.

 

 

 

 

Lähteet:

Pohjolainen, T. 2015. Kipeä olkapää – Kiertäjäkalvosinoireyhtymä. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01041

Saarelma, O. 2016. Olkanivelen sijoiltaanmeno. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00651

Walker, B. 2014. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-Kustannus Oy.

 

 

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.