Polvivaivat

Polvi kipeytyy usein ulkoisen iskun seurauksena tai äkillisestä kiertoliikkeestä aiheutuneen vaurion johdosta. Polveen kohdistuneista vaurioista voi seurata turvotusta, kipua ja painon varaamisen estymistä, jolloin on syytä hakeutua lääkäriin. Alle on koottu muutamia yleisimpiä polven ja reiden alueen vaivoja, joiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn saat apua fysioterapeuteiltamme.

 

Lihasrevähdys

Lihasrepeämät luokitellaan yleisesti 1-3 asteisiin, joista 3. asteen repeämä tarkoittaa täydellistä (totaali) repeämää. Takareiden lihaksissa esiintyvät repeämät ovat yleisiä lajeissa, joihin sisältyy juoksua tai räjähtäviä kiihdytyksiä, kun taas etureiden lihasten repeämät syntyvät usein kontaktilajeissa. Repeämän aiheuttaa lihakseen kohdistuva liian suuri kuormitus tai voimakas venyminen. Tärkeää on kiinnittää huomiota voimatasapainoihin etu- ja takareiden lihasten välillä. Lisäksi liikkuvuusharjoittelu sekä oikeanlaiset lämmittely- ja harjoittelutekniikat ovat oleellisia vammojen ennaltaehkäisyssä.

 

Juoksijan polvi

Juoksijan polveksi kutsuttu polven vaiva tarkoittaa reiden ulkosyrjällä sijaitsevan suoli-sääriluusiteen ärsytystä (IT-kalvo), joka aiheuttaa kipua polven ulkosyrjälle etenkin polven ojennus-koukistusliikkeen yhteydessä. Suoli-sääriluusiteen kireys, lihasepätasapaino ja jatkuva kuormitus altistavat tulehdukselle, joka aiheuttaa kivun. Ärsyyntynyt side hankautuu polven ulkosyrjällä joko reisiluun isoon sarvennoiseen tai ulompaan nivelnastaan tai kumpaankin näistä lisäten kipua ja tulehdusta.

 

Hyppääjän polvi

Hyppääjän polvi eli polvijänteen tulehdus on useimmiten seurausta toistuvan rasituksen aiheuttamista mikrovaurioista jänteessä. Tulehdus ja kipu sijoittuvat yleensä aivan polvilumpion alapuolelle ja arkuutta aiheuttavat eksentrinen (jarruttava) lihastyö, polvistuminen ja hypystä laskeutuminen. Pitkittynyt tulehdustila altistaa myös muille vammoille, kuten jänteen repeämälle ja ympäröivien kudosten vaurioille.

 

Nivelsiteiden repeämät

Sisempi sivuside vammautuu useimmiten ulkoisen iskun tai kontaktin seurauksena. Etenkin polven vääntyminen sisäänpäin aiheuttaa venytyksen siteelle, joka voiman suuruudesta riippuen voi revetä osittain tai kokonaan.
Eturistisiteen vauriot syntyvät yleensä polven kiertyessä jalan ollessa kontaktissa alustaan tai ulkoisen kontaktin seurauksena. Eturistisiteen repeämiselle altistavat myös lihasepätasapaino ja polven ojennussuuntainen yliliikkuvuus.

 

Nivelkierukan repeämä

Nivelkierukoiden vauriot liittyvät usein muihin polvinivelen vammoihin, kuten nivelsiteiden repeämiin, ja vammalle altistaa voimakas polven kiertoliike yhdistettynä polven koukistukseen. Kierukan repeämä voi johtaa muihin vaivoihin, kuten nivelruston ennenaikaiseen kulumiseen, nivelrikkoon ja nesteen kerääntymiseen polviniveleen.

 

Polvivaivojen hoidossa ja kuntoutuksessa liikkeelle lähdetään mahdollisen tulehduksen ja kivun hoidosta, joka tarkoittaa muun muassa oireita provosoivan liikkumisen vähentämistä ja korvaamista toisenlaisella harjoittelulla. Kivun ja tulehduksen hoidossa erilaisista laitehoidoista, kuten LPG:stä sekä sähkö- ja ultraäänihoidoista voi olla hyötyä. Fysioterapeutilta saat myös neuvot nivelten liikkuvuuksien ylläpitoon ja parantamiseen sekä lihasvoimaharjoitteluun. Lisäksi harjoittelussa on syytä kiinnittää huomiota mahdollisten virheasentojen ja -tekniikoiden korjaamiseen, jotta paraneminen on optimaalista ja uusilta vammoilta vältyttäisiin. Terapeuttisen harjoittelun lisäksi polvivaivojen kuntoutuksessa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä hyödyt erilaisista lihashuoltotekniikoista, kuten lihaskalvojen käsittelystä, hieronnasta ja mobilisoinnista, jotka fysioterapeuttimme suorittavat tarpeesi mukaan ja lisäksi ohjeistavat sinut omatoimiseen lihashuoltoon. Polvea tukevat urheilu- ja kinesioteippaukset ovat myös mahdollisia apuvälineitä harjoittelun laadun parantamiseen.

 

 

 

 

Lähteet:

Saarelma, O. 2017. Polvivamma, kierukkavamma, ristisidevamma. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00772

Walker, B. 2014. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-Kustannus Oy.

väliotsikoita ja linkkejä.

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.